MONITORIZACIÓ 

DE SISTEMES

Permet un control exhaustiu de servidors i equips, tant a nivell hardware com aplicacions. Controla de forma permanent tots els paràmetres rellevants de la seva infraestructura.

Garantitza

En qualsevol organització amb una infraestructura informàtica cal garantir l'accessibilitat i disponibilitat dels serveis als usuaris. Un sistema de monitorització és una gran ajuda per a l'administrador a l'hora de prevenir i localitzar possibles errades en els equips i serveis.

Redueix el risc

Ja que és difícil evitar parades imprevistes d'un servei informàtic han de prendre certes mesures per reduir el risc i l'efecte d'aquestes parades.

Alta disponibilitat

Muntar clústers de serveis, de manera que es garanteixi l'alta disponibilitat en diversos nodes. Implantar un sistema de monitorització que permeti, entre altres coses, anticipar-se als possibles errors que poden ocórrer en el sistema informàtic.

Generació d'estadístiques

A més d'alertar dels problemes esdevinguts en el sistema informàtic, ofereix la generació d'estadístiques, permet realitzar un seguiment exhaustiu per conèixer els períodes de no disponibilitat dels serveis, així com l'ús dels recursos informàtics i la seva evolució en el temps.

Tota empresa hauria de comptar amb un sistema de control i monitorització dels seus servidors. Les solucions de monitorització de DotGainen són ideals per a petites i mitjanes empreses.